Fail-safe branddeuren catering in Ghelamco Arena
Dorgard Pro uitvoerig getest, artikel uit Top Security magazine
25 februari, 2019 door
Fail-safe branddeuren catering in Ghelamco Arena
Connect2Safety
Odoo CMS - een grote afbeelding


In het kader van de steeds strengere regelgeving over het organiseren van voetbalwedstrijden – denk aan het KB Infrastructuur – is brandveiligheid een van de voornaamste prioriteiten. Het voetbalgerelateerde gedeelte van de Gentse Ghelamco Arena telt een 400-tal branddeuren. Recent werden de branddeuren in het cateringgedeelte uitgerust met het Dorgard Pro-systeem van Fireco, in ons land verdeeld door Connect2Safety.

Een van de gevoelige punten bij de organisatie van voetbalwedstrijden is dat er enkele honderden medewerkers – al dan niet vrijwilligers – bij betrokken zijn: security, politie, onthaal, catering, stewards… “De vele, vaak (ook van plaats) wisselende, medewerkers – van wie sommigen bij (brand)deuren worden geposteerd – worden voor de aanvang van elke wedstrijd gebrieft over de veiligheidsaspecten”, aldus Dirk Piens, directeur Organisatie, Infrastructuur en Veiligheid KAA Gent. “In het kader van een imec-proefproject werd een aantal branddeuren – op als ‘normaal’ te beschouwen locaties – reeds uitgerust met detectoren. Als een deur tijdens het wedstrijdverloop langer dan 60 seconden open blijft, wordt een signaal gestuurd naar de hoofdsteward van die zone om het probleem op te lossen. Wat ons cateringgedeelte op de derde verdieping betreft, ligt de lat inzake brandveiligheid evenwel nog hoger. Op een zeer korte tijdspanne moeten er namelijk een duizendtal warme maaltijden van het keukengedeelte naar de verbruikszalen worden gebracht. Het telkens openen en weer sluiten van de branddeuren biedt geen adequate oplossing. Een spie onder of een plantenbak tegen de branddeur zijn uiteraard uit den boze. We zochten een geschikte en brandveilige technologie.”

Door brandcentrale aangestuurd

De Dorgard Pro-deuropenhouder van Fireco werd speciaal ontwikkeld voor de Belgische markt. Dat draadloos systeem werkt radiogestuurd op basis van de Fireco Pro-transmitter. Een uniek ontworpen failsafe-radioverbinding tussen elke Dorgard Pro en de Pro-zender zorgt voor een veilige communicatie. Bij brandalarm (door de centrale geactiveerd) laten de Dorgard Pro’s de deur los en de aanwezige deurpompen sluiten de deur. Het systeem werd ook door de FOD Binnenlandse Zaken goedgekeurd omdat het door een brandcentrale wordt aangestuurd. En ISIB leverde – op vraag van een andere brandweerzone – een attest af, dat attesteert dat het systeem, op de juiste manier bevestigd op een branddeur, de brandweerstand niet aantast”, aldus Frank Deblon, general manager van Connect2Safety.

Pilootproject

Samen met de firma Argina uit Sint-Niklaas – inmiddels deel uitmakend van Kingspan Light + Air – is het Dorgard Pro-systeem voorafgaandelijk uitvoerig getest. “Er zijn Dorgard Pro-systemen onder een aantal zitjes aangebracht. Gedurende een drietal wedstrijden is nagegaan of die – tijdens de rust – zouden interfereren met de vele signalen van de smartphones van de toeschouwers bij het betreden van de gelagzalen. Het gaf geen problemen”, zegt Jöran Plas, sales Kingspan Light + Air Argina. Momenteel werkt het Fireco-systeem nog stand alone, gekoppeld aan de brandcentrale, en wordt het gemonitord via leds op de toestellen bevestigd. Men maakt geen gebruik van het wifi-netwerk, maar van een eigen radionetwerk. Binnenkort zal het systeem vanop een onlineplatform kunnen worden opgevolgd. Ook zal een van de branddeuren worden uitgerust met de nieuwe, nog te lanceren, draadloze vrijloopdranger worden uitgerust. Dat op een niet schadegevoelige plaats.

Door Philip Declercq

www.connect2safety.be

Delen

Deel deze post
Archief